İstediğiniz Konunun Soru Sayısını Giriniz !...

Seç Soru Sayısı MATEMETİK
0 Üslü ifadeler
37 Hız Problemleri
68 Sayı Problemleri
19 Parabol
9 II.Dereceden Denklemler
10 Ölçüler
15 Doğal Sayılar ve Tam Sayılar
19 Asal Sayılar ve Tam Bölenler
11 Sayılar ve Tam Sayılar
12 Sayılar-Bölme
18 Faktöriyeller
67 Karma Sorular
15 I.Dereceden Denklemler
10 Karışım Problemleri
11 Bağıntı-Fonksiyon
0 Grafikler
43 Permütasyon,Kombinasyon,Olasılık
24 Mutlak Deger
20 Rasyonel Sayılar
85 Bölünebilme Obeb Okek
42 Temel Kavramlar
19 Köklü İfadeler
0 Çarpanlara Ayırma
36 Oran Orantı
24 Denklem Çözme
11 Kesir Problemleri
1 Yaş Problemleri
13 İşçi,Havuz Problemleri
52 Yüzde,Faiz Problemleri
12 Kümeler
23 İşlem,Mödüler Aritmediği
21 Polinomlar

su kaçağı