Kırmadan Su Kaçağı Tamiri

Daire içerinde yapılan çalışmalar, su kaçağı kontrolüyle elde edilen kazancın kıymetini güvenilir ve uygun sonuçlarla vermiştir. Aynı zamanda bu deneyler, su kaçağının miktarı ile uygulanacak su kaçağı kontrolü metotlarının maliyetlerinde büyük değişmeler olduğu göstermiştir. Dolayısıyla bir kaçağı kontrolü metodu için yerel koşullar için yerel maliyetler en uygun politika ve metot uygulanmalıdır. Bulunan bu yöntemle, mevcut tüm su kaçağı tamirinde ekonomik mukayese yapmak mümkündür. Eldeki mevcut finansman ve insan gücü kaynakları onarımın şeklini belirleyecektir. Bu kısıtlamalar eskiden su kaçağı tamirlerinin uygulanmasının zorunlu olduğu bölgelerde daha çok önem kazanmaktadır. Önce bir ön plan ve bütçe yapılarak bir pilot bölge seçilmelidir. Seçilen bu pilot bölge bütün maliyeti etkenlerini kapsamalı ve uygun bir ekonomik mukayesesinin yapılmasını sağlayacak durumda olmalıdır. Arazi deneylerinin gösterdiği bir diğer sonuçta, şebeke sisteminde elde edilen kazançların daha büyük olduğudur. Bu yüzden tavsiye edilen yöntem her ne kadar depolara ve ana besleyici sistemlere uygulanırsa da, bu yöntemin şebeke uygulaması detaylı verilmiştir.

Cihazla su kaçak arama yöntemleri ve tamirinin yapılma işlemlerinin tümünü firmamızdan temin edebilirsiniz. Kırmadan tamir işlemleri için yapılacak kimyasal ilaç yöntemi ve diğer ekipmanlar kaçağın durumuna göre uygulanmaktadır. Su kaçağı firmasının Ankara ve İstanbul ileetişim adresleri;

İstanbul Avrupa Yakası : 0212 645 33 33

İstanbul Anadolu Yakası : 0216 340 55 55

Ankara Şube İrtibat : 0312 448 11 11

YÖNTEM
1. Tavsiye edilen yöntem için aşağıdakiler yapılmalıdır,
a) Eğer yoksa bir su kaçağı kontrol politikası saptayın,
b) Mevcut politikayı gözden geçirin,
c) Herhangi bir su kaçağı kontrolü politikası için uygun işletme kaynakları
Bu yöntem aşağıdaki ana prensipleri kapsar;
a) Sistemdeki su kaçağı miktarının ilk ölçümü;
b) Su kaçağının azaltılmasıyla elde edilecek kazancın saptanması( bu su kaçağının birim maliyetinin hesaplanmasıyla yapılır)
c) Basınç kontrolünün maliyeti ve bu metotla elde edilecek kazancın tahmini;
d) Aşağıdakilerin hesabı;
a.Her su kaçağı kontrol metotun işletme maliyeti,
b.Her su kaçağı kontrolünde düşünülen uygun kazanç,
e.)Yukarıdaki maddeden bulunacak maliyet-kazanç miktarını karşılaştırılarak ekonomik olarak en iyi olan yöntemin saptanması;
f.)Yerel faktörlerin irdelenmesi,
g.) Uygulanacak su kaçağı kontrol metodunun kararı,
h.)İşletmede gerekecek kaynakların saptanması,
j.) Uygun kararın yerine getirilmesi;
k.)Uygulamanın belirli aralıklarla düzenlemesi.

YÖNTEMİN ANA HATLARI
1.Kısım 2`de detaylı olarak an atılan yöntem iki bölümdür. Birinci bölümde uygun su kaçağı kontrolü metoduna karar verilir ki bu uzun planda bir karardır. İkinci bölümde ise uygulanacak metodun aplikasyonunda gerekecek işletme kaynakları saptanır.
2. Hangi sistemde olursa olsun yapılacak ilk iş, su kaçağı miktarının ilk ölçümüdür. Tipik maliyetler kısım:2`de teknikler ise kısım3`de açıklanmıştır. Depolardaki ve ana besleyiciler deki su kaçakları genellikle direkt olarak ölçülür.
3.Su kaçağının tamir maliyeti, sistemdeki su kaçağının değişmesinden elde edilen değerlerden bulunur. Buda genellikle;
a.)Yıllık işletme masrafının azaltılmasını,
b.)Artan ihtiyaca cevap vermek için gerekecek anapara yatırımının aynı bölge için ertelenmemesini içerir.
4.Basınç düşürülmesinin daha uygun olacağı yerlerde gerekli araştırmalar yapılmış ve tahmin edilen kazançlar kısım 2`de açıklanmıştır.
5.Aşağıda maliyetleriyle ve işletmeleri değişik olan beş ana metot verilmiştir. Bu metotlar hem su kaçağı kontrolünü hem de kaçağın yerinin bulunmasını içerir.
a.)Pasif
b.)Düzenli dinleme
c.)Bölgesel ölçümleme
d.)Su kaçağını ölçümleme
e.)Bölgesel ölçümleme ve su kaçağı ölçümlemesinin kombinasyonu;
Bu beş su kaçağı kontrol metodu kısım 3`de detaylı olarak anlatılmıştır. Altıncı bir metot olan basınç kontrol metodu yukarıdaki met odlarla birlikte uygulanabilir ve basınç kontrol metoduda kısım 3`de detaylı anlatılmıştır.
6.Her tavsiye edilen yöntemin yerel maliyetlerinin hesaplanması endüstrideki değişiklerle değişiklere göre bulunur. Kısım 2`deki tablo 2,2 ilk tahminler için bir rehber niteliğindedir.
7.Şebeke sistemlerindeki ve bölgelerindeki okunan kayıtlardaki büyük nispetsizlik su endüstrisi üzerinde yeni işletmelerin yapılmasını gerektirmiştir. Fakat bazı bölgelerde; ana besleyicilerde, vanalarda, kapalı uçlarda uzun süreden beri kesin kayıtlar alınmış ve bugüne kadar saklanmışken bazı bölgelerde bu kayıtlar tutulamamıştır. Bunun gibi bazı bölgelerdeki vanalar her an işletilebilmekteyken bazı bölgelerdeki vanalar ise işletilmemektedir. Bu durumlar; uygun bir su kaçağı tamiri metodunun uygulamasında basınç düşürmede bir zorluk çıkarmaktadır.
8.Vanaların işletilebilecek standarda getirilmesi ve karışık kayıtların toplanması için yapılan masraflar kısım:2`deki rapora dâhil edilmemiştir. Çünkü bunların masrafları çok değişmektedir. Ama bu bölgelerde maruz kalınacak masraflar su kaçağı kontrolüne başlamadan önce bulunmalıdır. Su kaçağının onarılması ve tespitinde oluşacak masrafların karşılanması ele alınan suyun maliyetine bağlıdır.
9.Her su kaçağı kontrolünde oluşan su kaçağının maliyeti, su kaçağının birim maliyetiyle ile su kaçağı toplamının çarpılmasıyla bulunur.Yukarıda bahsedilen beş su kaçağı kontrol metodunda da kullanılan net gece akımının bulunma yöntemi kısım 2`de verilmiştir.
10.Hangi metodun ekonomik açıdan daha uygun olduğunu bulmak için; her metodun yıllık masrafı yerel koşullara göre bulunur. Bu masraflara o metodun uygulanacağı bölgedeki su kaçağı maliyetine eklenerek bulunan rakamlar karşılaştırılır.
11.Dikkate alınacak yerel koşullar:
a.İnsan gücü
b.Bu iş için gereken tecrübe seviyesi
c.Fiziksel kısıtlamalar.


Bu haber 3485 kez okunmustur.

HABER BASLIKLARI

1-) Kırmadan Su Kaçağı Tamiri   kirmadan-su-kacagi-tamiri fetanet
2-) Kameralı Su Kaçağı Tespiti   kamerali-su-kacagi-tespiti fetanet
3-) Bu Hafta Ödüllü Yarışma Birincimiz SARIADAM   bu-hafta-odullu-yarisma-birincimiz-sariadam fetanet
4-) Kaymakamlık Sınavı , kaymakam adaylığı giriş sınavı   kaymakamlik-sinavi--kaymakam-adayligi-giris-sinavi aharun
5-) Cihazla Su Kaçağı Tespiti ve Onarım   cihazla-su-kacagi-tespiti-ve-onarim fetanet
6-) Öödüllü bilgi yarışması birincisi loopcoom   oodullu-bilgi-yarismasi-birincisi-loopcoom fetanet
7-) müdür yardımcılığı online sınav, online deneme   mudur-yardimciligi-online-sinav-online-deneme fetanet
8-) istanbul tesisat ödüllü bilgi yarışması sponsoru   istanbul-tesisat-odullu-bilgi-yarismasi-sponsoru fetanet
9-) Sadece 150 TL İle Bir Hayat Değiştirebilirsiniz   sadece-150-tl-ile-bir-hayat-degistirebilirsiniz aharun
10-) Bahçelievler Yetiş USTA tuveletim tıkandı KIRMADAN AÇ   bahcelievler-yetis-usta-tuveletim-tikandi-kirmadan fetanet
11-) Bilgisayarlı Elektronik Cihaz Su kaçağı Yeri Bulma istanbul   bilgisayarli-elektronik-cihaz-su-kacagi-yeri-bulma fetanet
12-) TUVALET AÇMA | KANAL AÇMA | TIKANIKLIK AÇMA | İSTANBUL TESİSAT 0212 515 6159   tuvalet-acma--kanal-acma--tikaniklik-acma--istanbu fetanet
13-) Sınav Sistemi Uygulaması Hafun 2.0 Türkçe Yazılım   sinav-sistemi-uygulamasi-hafun-20-turkce-yazilim fetanet
14-) Sürücü Kursu Deneme Sınavı   surucu-kursu-deneme-sinavi fetanet
15-) Son teknoloji Cihazla Su kaçak Bulma Yer tespit   son-teknoloji-cihazla-su-kacak-bulma-yer-tespit fetanet
16-) Ödüllü Genel Kültür Bilgi Yarışması sonucu   odullu-genel-kultur-bilgi-yarismasi-sonucu fetanet
17-) Para ödüllü bilgi yarışması birincisi biyom001   para-odullu-bilgi-yarismasi-birincisi-biyom001 fetanet
18-) Online Ehliyet Deneme Sınavı TEST ÇÖZ   online-ehliyet-deneme-sinavi-test-coz fetanet
19-) Online Sınav Modülü Kampanya   online-sinav-modulu-kampanya fetanet
20-) Ücretsiz Her türlü sınava hazırlık Geçmiş Yıllarda çıkmış sorular   ucretsiz-her-turlu-sinava-hazirlik-gecmis-yillarda fetanet